Έρευνα Αγοράς & Αυτόματη Αξιολόγηση Προσφορών
Το Proclisis είναι ένα σύστημα προμηθειών για επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα με μεγάλο, πολύπλοκο ή συχνό κύκλο μηνιαίων αγορών